Skip to content

Sečenje i razbijanje betona, asfalta, stepeništa, terasa, zidova (otvori za prozore i vrata)

Naš sistem rada karakteriše upotreba savremenih mašina koje nam omogućuju rezanje betona, asfalta i zidova – čak i na vrlo nepristupačnim mestima!

Cena po dogovoru!

Uvažavamo svakog klienta i svaki posao, a cenu formiramo na osnovu obima i složenosti potrebnog rada na mestu intervencije.

Bez alata nema zanata!

Posedujemo kvalitetan i adekvatan namenski alat i mašine, tako da svaki zadatak završavamo u dogovorenom vremenskom terminu.

Brzo i pedantno!

Nije nam strana ni seča armiranog betona. Sečenje i razbijanje betona radimo i sa odvozom šuta, pedantno i odgovorno.

Razbijanje betona

Razbijanje betona spada u grube radove, ali ono što mi nudimo jeste adekvatno znanje i praktično iskustvo, kao i alat da bi posao bio urađen precizno i po dogovoru.

Otvori za vrata i prozore!

Radimo sečenje zidova za vrata i prozore, bušenje betona, seču armiranog betona i odvoz šuta.

Naš cilj je zadovoljna mušterija

Svaku intervenciju radimo sa ciljem da mušterija bude zadovoljna jer znamo da je preporuka zadovoljne mušterije uvek najbolja reklama.

Naše reference

5/5
Seča jednog "mostića" i armature nije predstavljala izazov za Vučka, pa iako su u armaturu bile ugrađene gvozdene "šine za voz".
5/5
Oduševljeni smo kako name je Vučko precizno i uredno napravio sečenje otvora za stepenice u našem domaćinstvu u Boževcu.
Boževac
Domaćinstvo
5/5
Ovo nema nigde, samo kod Vučka, da je posao ovako dobro odrađen - beton je sečen i kanalizacija postavljena idealno!
Vrbnica
Domaćinstvo