Skip to content

Specifičnosti sečenja betona, armiranog betona, asfalta, zidova ...

… šta vi kao naša mušterija treba da znate o dijamantskom rezanju betona.

Kada nas neko pozove na intervenciju, najčešće su u pitanju prepravke i izmene postojećih objekata koji su u upotrebi.

To znači da je potrebno izvesti grube radove na objektu ali pedantno, bezudarno i bezvibraciono kako bi se izbegla oštećenja postojeće infrastrukture.

Zbog toga mi preferiramo tehniku dijamantskog sečenja betona, tj. sečenja HILTI i Husqvarna mašinama sa dijamantskim sečivom koje ostavlja izuzetno ravan rez površine.

Trenutno, ovo je najmoderniji način sečenja betona ali treba naglasiti da prilikom rada koristimo i vodu kao i snažne usisivače što ima dvostruku ulogu.

Ovom metodom sečiva se direktno hlade vodoma ali se takodje izbegava enormno prašenje prostora.

Metod dijamantskog sečenja zida se primenjuje i umesto štemovanja  koje nije preporučivo jer narušava integritet i ostavlja neravnu površinu zida.