Skip to content

Kako se radi sečenje betona?

  • by

Siguran sam da stariji među nama pod sečenje betona podrazumevaju grubo cepanje betona Hilti mašinama koje ostavlja izrazito neravne ivice mesta obrade, uz visok nivo buke i vibracija, ali treba reći da se to više ne radi tako.

Savremen način sečenja betona podrazumeva dijamantsko sečenje betona.

Kako se izvodi dijamantsko sečenje betona?

Samo ime načina rada, dijamantsko sečenje betona, dobilo je takav naziv zbog dijamantskih sečiva koja se koriste kao potrošni materijal, sa adekvantim mašinama (testerama), u procesu sečenja betona.

Rezanje betona dijamantskim sečivom je proces sa niskim nivoom vibracije koji bez krunjenja sečene površine ostavlja izuzetno precizan rez površine. Treba naglasiti da ovaj način rezanja betona ima zanemarljiv uticaj na integritet objekta tj. mesta sečenja.

sečenje betona dijamantskim sečivom

Na osnovu specifičnog mesta gde se radi sečenje, koristi se testera za sečenje podova, ručna ili zidna testera, svaka sa svojim prednostima za određene vrste zadataka.

Testere koje se koriste za sečenje betona ili asfalta

Podne testere koriste se u enterijerima ili eksterijerima za sečenje poda (ploče), puta, pločnika, trotoara.

Sečenje betona ručnim testerama primenjuje se za sečenje betona, cigle, bloka, kamena i njena glavna prednost je da može da se radi i na vrlo nepristupačnim mestima.

sečenje betona ručnom testerom

Sečenje zidnim testerama koristi se kada je potrebno na zidu napraviti otvor za prozor ili vrata a prednost im je noseća šina koja se najčešće šrafi u zid i olakšava kretanje testere u željenoj ravni sa ciljem preciznog reza po meri.

sečenje betonskog zida Hilti testerom